Unifrance

法国政府向全世界推广法国电影的机构,成立于1949年,由法国国家电影和动画影像中心(Centre national du cinéma et de l'image animée)管理,其成员包括电影制作人、导演、编剧和经纪人等。